Voorbereiden toelatingsexamen arts en tandarts

Aan een grondige voorbereiding op het toelatingsexamen (tand)arts begin je best tijdig. Aan het einde van de middelbare school ben je voornamelijk vertrouwd met de leerstof van het zesde jaar. De leerstof uit de vroegere jaren is jou op dat moment weliswaar nog wel bekend (passief), maar vaak nog onvoldoende gekend (actief). In een aantal onderdelen was je ooit goed, terwijl je met andere aspecten problemen had, maar welke zijn dat ook alweer precies?

Een belangrijk deel van de leerstof uit de ‘lagere’ jaren komt aan bod op het examen. Deze leerstof wordt doorgaans beschouwd als ‘eenvoudiger’ en daarmee is een belangrijk aandachtspunt gevestigd. Het belang van een grondige kennis van de basis kan niet genoeg worden onderstreept! De elementaire elementen komen zelden afzonderlijk aan bod en dat maakt hen nu juist verraderlijk! Binnen een vraagstelling wordt er doorgaans tegelijk gepeild naar verschillende facetten van de leerstof. Je wordt zo verplicht om een omvattende redenering te maken en zonder een voldoende actieve en accurate kennis van de basisbegrippen zet je de redenering op losse schroeven, zodat je zult moeten gokken wil je alsnog kunnen antwoorden. Dat is een te vermijden strategie!

Het is dus aangewezen om niet te wachten tot de laatste weken voor het toelatingsexamen om de leerstof uit de lagere jaren middelbaar grondig bij te werken en alle hiaten weg te werken.

Zowel gedurende het jaar als tijdens de vakanties
http://www.ond.vlaanderen.be/toelatingsexamen/nl

Hulp bij herexamens