Basiscursus Microsoft Office Access cursusinhoud

 • Access opstarten en afsluiten
 • Veldnotatie, eigenschappen en invoermaskers
 • Tabellen bekijken, wijzigen en afdrukken
 • Standaardwaarden instellen en controleren
 • Gegevens selecteren via een query
 • Validatieregels en tabelstructuren
 • Zoeken van gegevens, filteren en query's maken
 • Snelrapporten, Wizardrapport, ontwerpweergave
 • Dynasets en queryberekeningen maken
 • Etiketten maken en automatische opmaak
 • Groepstotalen en gemiddelden berekenen
 • Autoformulieren, Wizardformulier, velden en labels
 • Databases aanmaken en sleutels definiëren
 • Invoervakken met keuzelijsten en eigenschappen
 • Hoofd- en subformulieren gebruiken, sorteren
 • Relaties tussen tabellen en query's leggen
 • Subgegevensbladen, gekoppelde tabellen
 • Relationele databases bouwen via een Wizard

Cursusinhoud Microsoft Office Access voor gevorderden

Normalisatie

 • Waarom normaliseren?
 • Een databasestructuur opzetten m.b.v. de normalisatiemethode van Codd (beperkt tot de eerste 3 stappen): voorbereiding, afsplitsen van herhalende velden, afsplitsen van functionele afhankelijkheden, afsplitsen van transitieve afhankelijkheden

Tabellen in Acces

 • Tabeleigenschappen instellen

Complexere selectiequery’s

 • Herhaling van parameterquery’s en groepeerquery’s
 • Kruistabellen
 • Berekeningen in query’s
 • Het gebruik van ingebouwde functies
 • Jointypes (inner join, left join, right join)
 • Union query’s

Actiequery's

 • Update query’s
 • Append query’s
 • Delete query’s
 • Make-table query’s

Een formulier/rapport maken

 • Werken met de verschillende controls (label, textbox, combobox, buttons, checkboxes)
 • Eigenschappen van controls wijzigen
 • Een subformulier/subrapport toevoegen
 • Een gesplitst formulier
 • Rapporten integreren in formulieren

Macro's

 • Wat zijn macro’s?
 • Macro-acties
 • Een macro koppelen aan een knop

Databasebeheer

 • Een database compacteren
 • Een database splitsen in een front end en een back end
 • Opstarteigenschappen instellen