Xanthippe is een studiebegeleidingbureau voor jongeren met school- en —soms ook —relatieproblemen, wiens ouders het niet meer zien zitten om zoon- of dochterlief nog te motiveren. Vaak zijn ook de ouders dermate ten einde raad dat er zonder professionele hulp niet veel meer te beredderen valt. Het overgrote deel van de jongeren die in een normale schoolsituatie uit de boot vallen, behaalt dankzij "Xanthippe" binnen de kortst mogelijk tijd alsnog het gewenste diploma!

Is het kind schoolmoe of schoolziek, dan zal Xanthippe het aan zijn diploma helpen via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, beter gekend als de middenjury of de examencommissie van de staat.

Ook jongeren die omwille van totaal andere redenen —als zijn er verblijf in het buitenland, buitengewone begaafdheid, depressie, angstaanvallen, "een zich niet goed in het vel voelen", langdurige ziekte... — door Xanthippe begeleid worden, voelen zich in dit tutorbureau als een vis in het water en komen er zo fier als een pauw buiten met het gewenste diploma.

Xanthippe kan bogen op een jarenlange ervaring, zowel wat naschoolse begeleiding als wat privéonderwijs betreft.

Zaakvoerder en tutor is Hinda Haspeslagh-Boeckx, een 52-jarige dame met een meervoudige universitaire opleiding die persoonlijk over haar "pupils" waakt en ook met de ouder(s) constant in communicatie staat.

Absolute discretie, een enorme inzet en liefde voor haar vak én een uiterst persoonlijke professionele aanpak - men mag hier gerust spreken van een begeleiding à la carte - vormen de ingrediënten van het toch wel heel hoge slaagpercentage waarop Xanthippe tot op heden prat mag gaan.