Persoonlijke aanpak

Ieder kind is uniek en bijzonder, met zijn eigen capaciteiten, talenten en eventuele problemen.

Deze eigenheid van het kind en diens sterktes en zwaktes zijn voor ons de invalshoek van waaruit wij het kind benaderen; zowel op cognitief als op persoonlijk vlak.

Iedere leerling die bij Xanthippe begeleid wordt, krijgt dan ook een begeleiding op maat; à la carte en uiteraard ook ONE-TO-ONE.
Deze begeleiding kan heel ruim zijn: uiteraard wordt de leerling bijgestaan op studievlak, maar ook – als dat nodig is – op zoveel mogelijk randdomeinen die met dat studiegebied in aanraking komen.

Alle lessen worden steeds ONE-TO-ONE gegeven: een conditio sine qua non voor een optimale benadering van de specifieke noden van elk kind.