Professioneel eigen team

Het unieke van het Xanthippe-concept bestaat eruit dat wij met een eigen professioneel, zorgvuldig geselecteerd – zowel op cognitief als empathisch als intermenselijk vlak – team in vast dienstverband werken. Onze leerkrachten zijn geen studenten of vrijwilligers, maar contractueel verbonden professionals, die exclusiviteit voor en bij Xanthippe tekenen. Het leerkrachtenteam is dermate gespecialiseerd, gedifferentieerd en geselecteerd dat Xanthippe leerlingen van niveau BSO tot en met hogeschool/universiteit kan begeleiden.

De leerkrachten zelf kennen enkel de actuele cognitieve situatie van de leerling. Van hun historiek en eventuele non-cognitieve problematiek is enkel Hinda op de hoogte.

Mijn team is er een waarin elke speler op zich belangrijk blijft zonder aan waarde als teamspeler in te boeten.