Studiebegeleiding en geven van bijlessen

Wij ondersteunen zowel leerlingen uit het secundair onderwijs als studenten die aan een hogeschool of universiteit les volgen. In deze situatie gaat de jongere naar een gewone school, hogeschool of universiteit en begeleidt Xanthippe hem of haar naschools: ’s avonds, tijdens het weekend of op lesvrije momenten tijdens de week.

De hulp die wij op dit niveau kunnen bieden, bestaat uit:

  • Bijwerken van een kennisachterstand
  • Hulp bij het verwerken en studeren van één of meerdere vakken
  • Volledige begeleiding omwille van een leerprobleem
  • Aanleren van een studiemethode
  • Opstellen van een realistische planning
  • ...