toelatingsexamen arts tandarts

Wijziging toelatingsexamen arts en tandarts

Wil je graag arts of tandarts worden? Dan is een grondige voorbereiding op het toegangsexamen een absolute must!

Zeker sinds de nieuwe beslissingen omtrent de toelatingsproef geneeskunde en tandarts is de belasting voor de kandidaat-studenten nog groter geworden, want:

1. Enkel geslaagd zijn, is niet meer genoeg. Er wordt op voorhand bepaald hoeveel studenten er worden toegelaten voor de opleiding arts of tandarts. In 2019 werden er 1102 kandidaten-arts en 135 kandidaten-tandarts toegelaten.
2. En ook de tweede zit is afgeschaft. De leerling heeft dus maar 1 kans op slagen.

De boodschap is dus om er vroeg genoeg aan te beginnen.

• Omwille van de COVID19-problematiek werden de toelatingsexamens verplaatst naar dinsdag 25 augustus (arts) en woensdag 26 augustus (tandarts).
• De examens worden voor de eerste keer digitaal afgenomen, & mogelijks op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen.
• Ten laatste midden juli wordt bekend gemaakt waar de toelatingsexamens zullen doorgaan.
• De examencommissie neemt zoveel mogelijk maatregelen om het examen in gezonde en veilige omstandigheden te laten doorgaan.
• De leerstof van het KIW-onderdeel van het examen werd licht aangepast, om rekening te houden met de impact van de coronacrisis en de opschorting van de lessen.

Voorbereiding begint het jaar voordien

Wacht niet tot de laatste weken voor de toelatingsproef om de leerstof uit de vorige jaren grondig op te frissen. De ervaring leert ons namelijk dat de optimale voorbereiding het jaar voordien al start.

Idealiter begint u dus al in het 5de jaar met de verworven kennis te onderhouden. Anders komt er op het einde van het 6de jaar een te grote hoeveelheid leerstof samen voor het examen.

Heeft u niet de motivatie of discipline om hier zelfstandig aan te beginnen? Dan loont het de moeite om in zee te gaan met onze professionele studiebegeleiding.


Werkwijze


 • Kennismaking

  Wilt u eerst graag zien bij wie en wie uw kind terechtkomt? Geen nood! Wij trekken graag vrijblijvend 10 minuten voor u uit voor een eerste kennismakingsgesprek.

 • Intakegesprek

  Verloopt bovenstaand kennismakingsgesprek voor beide partijen succesvol? Dan volgt een uitgebreid intakegesprek waarbij noden en behoeftes in kaart worden gebracht. Hier wordt nagegaan of uw verwachtingspatroon realistisch is en hoe uitgerekend wij nu juist het verschil kunnen maken.

 • Hiatentest

  De bedoeling van deze hiatentest is om na te gaan:

  • welke leerstof de jongere al beheerst;
  • welke items moeten worden opgefrist;
  • over welke inhoud de jongere extra uitleg nodig heeft;
  • waar de hiaten in de kennis zich concreet bevinden.

  Aan de hand van de resultaten van deze test wordt dan een zeer efficiënt actieplan opgesteld. Hiermee kunt u zich behoeden voor onaangename verrassingen op het toelatingsexamen.

 • Actieplan: hoe gaan wij concreet te werk?

  Eens de op dat ogenblik gekende noden herkend en erkend zijn, wordt er een (voorlopig) individueel programma opgesteld.

 • Optimale match jongere-leerkracht

  Dan volgt het moment waarop Hinda de leerling/student met de juiste leerkracht(en) matcht. Voelt u zich toch niet 100% op uw gemak bij deze leerkracht? Geen probleem, er kan altijd geswitcht worden.

 • Volledig op maat en strikt individueel

  Onze begeleiding is steeds een-op-een, en vertrekt steeds weer vanuit de cognitieve noden en persoonlijkheid van de jongere.

 • Professionele begeleiding door uniek eigen leerkrachtenteam

  Hinda gaat er met recht en rede prat op over een team te beschikken dat in exclusiviteit voor Xanthippe werkt. Haar leerkrachten verbinden zich er contractueel toe voor geen enkel ander bureau te werken. Ze is er terecht fier op dat haar leerkrachten kwaliteit leveren zonder de menselijkheid uit het oog te verliezen. Haar leerkrachten vormen een team waarin elke speler op zich belangrijk is, zonder aan haar waarde als teamspeler in te boeten. Ook hier staan niet enkel cognitieve criteria, maar integriteit, empathie, respect en vertrouwen centraal.

 • Zorgvuldige opvolging en contact met de ouders

  Hinda ziet er persoonlijk op toe dat u de beste begeleiding krijgt doorheen het traject. Zij is de kapitein op haar schip. Ze ontfermt zich niet alleen met hart en ziel over haar leerlingen, maar ook over de professioneel hoogstaande kwaliteit van de door haar team geleverde diensten. Elke dag opnieuw wordt er kwaliteit geleverd op alle mogelijke domeinen, zonder daarbij de menselijkheid uit het oog te verliezen.

Interesse in studiebegeleiding voor het toelatingsexamen arts en tandarts?

Start tijdig. Vul onderstaand formulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.