werken studiebegeleidingsbureau

Werken bij Xanthippe

Werken bij Xanthippe

Een zondagmorgen in januari

Gesprek ten huize bij een zekere Mevrouw Hinda Haspeslagh. Na het gesprek zei mevrouw Haspeslagh (nu noem ik haar Hinda): “Welkom, je mag morgen starten. Wiskundeles aan Victor”.

Eerste les met Victor: na 15 minuten les riep Hinda me op haar bureau: ”Klikt het zo’n beetje ?” Daarna was Victor aan de beurt. Waarschijnlijk zelfde vraag … De dagen en maanden die erop volgden en tot vandaag de dag is het een prioriteit bij Hinda: de combinatie leerkracht – leerling moet klikken en elke dag opnieuw verzekert ze zich daarvan…

Een paar maanden later

Victor haalt verbluffend goede resultaten bij de examencommissie. Nochtans had hij afgehaakt in het regulier onderwijs. Zijn motivatie en zelfvertrouwen waren verdwenen toen hij bij ons terechtkwam. Hinda en haar lerarenteam slaagden erin Victor terug te motiveren tot studeren, zijn ‘vermoeide’ persoonlijkheid kwam terug tot leven. Hij durfde zelfs (goedgemeende) grapjes te maken over Hinda :0)

Toenemend zelfvertrouwen resulteerde in geluksgevoelens. De negatieve spiraal waarin Victor terechtgekomen was, werd langzaam maar zeker omgebogen in een houding waarbij hij het studeren niet meer als een vervelende opdracht beschouwde maar als een evidente, verrijkende gewoonte. Wat een boost voelde ik toen Hinda me toen in extase zijn resultaten doorbelde!
”Dat overkomt me geen tweede keer meer, dat ik nog dergelijke resultaten te horen krijg” dacht ik toen. Maar mijn tweede leerling schitterde evengoed. Achteraf bekeken waren mijn eerste 2 leerlingen geen toevalstreffers…

Wat is het geheim hierachter?

“Hoe kan je totaal gedemotiveerde leerlingen terug positief motiveren?” vroeg ik me af. Het antwoord ligt grotendeels bij Hinda zelf… Een enorm psychologisch doorzicht, aanvoelingsvermogen, vertrouwen en geloof en inzet, gekoppeld aan rechtlijnige eerlijkheid kenmerken haar persoonlijkheid.
Onze leerlingen voelen haar capaciteiten na kort verloop van tijd maar al te goed aan. Geen inspanning is haar teveel…: lange individuele gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten om de problematiek te diagnosteren om tenslotte tot de meest gepaste oplossing te komen.

Hinda is niet enkel selectief bij het aanwerven van de leerlingen (het moet echt klikken), nog selectiever is ze bij het aanwerven van collega-leerkrachten. Niet enkel de professionele en pedagogische kennis zijn cruciaal, ook en misschien vooral de inzet, gedrevenheid , synergie tussen leraar-leerling en discretie zijn primordiaal .
Ook daarom vormen wij leerkrachten een zeer hecht team met Hinda en de leerlingen . Mijn collega’s zijn diep goede en professioneel hoogstaande mensen, vrienden dankzij een gezamenlijk streven en gevoeligheid voor goede schoolresultaten en groei in persoonlijkheid.

Deze mix van onvoorwaardelijke inzet, vertrouwen, respect, vriendschap en rechtlijnigheid stimuleert ons en onze leerlingen het beste uit onszelf/henzelf te halen.
Het zo belangrijke aangenaam-gevoel in de leeromgeving uit zich verder sterk in de aankleding van de leerlingenbureaus en het leerlingensalon: Stijlvol meubilair, zachte kleuren in het behangsel, knuffeldieren op de bureaus (weliswaar bij vooral de meisjes-studentes), persoonlijke foto’s en PC, airco … allemaal details die uitstralen hoe hier naar perfectie gezocht wordt.

Thuisgevoel voor onze leerlingen

Het leerlingensalon met kitchenette waar samen geluncht wordt is een ontmoetingsplaats, zowel ’s middags als ‘s avonds als tijdens de pauzes. Informele babbels, grapjes komen aan bod en wijzen op het thuisgevoel dat onze leerlingen en de leraars ervaren: maar: met de nodige afstand en altijd op professionalisme gestoeld!

Ik denk dat ik Hinda’s waarden- en normenpatroon als volgt kan samenvatten: respect, vertrouwen zonder naïviteit, professionaliteit zijn haar basiswaarden. Kinderen zijn volgens haar het waardevolste dat ouders bezitten. En juist dit uniek bezit vertrouwen ouders ons toe. Het is aan ons om erover te waken dat wij dat vertrouwen niet beschamen.

En ik kan u verzekeren: Hinda waakt niet enkel over dat vertrouwen. Ze waakt er ook over dat haar leerlingen dat vertrouwen niet beschamen en dat wij onze volledige verantwoordelijkheid opnemen: zowel individueel als als team. Een niet te onderschatten, maar een unieke opdracht.

Wie hier werkt, is fier op wat hij doet en waar hij werkt.

Elk op zich en als deel van het geheel werken wij telkens weer mee aan het (her) of (weder)opbouwen van de toekomst van een kind.

Wilt u meer weten over Xanthippe?

Werken bij studiebegeleidingsbureau Xanthippe, of ook les krijgen van ons team?

Vul dan onderstaande gegevens in en we contacteren u eerstdaags terug.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Lees ook

Bel nu
Route