XANTHIPPE FIRST CLASS TUTORING: dé oplossing voor jongeren in onderwijsnood!

In honderden scholen in Vlaanderen rinkelt niet alleen de schoolbel.
Synchroon luiden immers ook verschillende alarmbellen!

Na een paar coronajaren kunnen we van bepaalde heikele punten blijven wegkijken.

Uit het PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) van 2019 blijkt dat de Vlaamse scores op zowat alle domeinen dalen.

De instellingsbesturen proberen dit haastig recht te trekken door in de nieuwe leerplannen terug te keren tot de kern van het onderwijs: kennisoverdracht.
Vaak missen de leerlingen immers een diepgewortelde basis waarop jarenlang verder gebouwd dient te worden.

Normaliter zou deze herwaardering van cognitieve processen in onze scholen uitgevoerd moeten worden door een flexibel en gemotiveerd korps.
Hier knelt dus een volgend onderwijsschoentje…
Het lerarenkorps van onze scholen moet vandaag de dag meer dan eens bijeen gesprokkeld en samen gepuzzeld worden.

Over de juiste diploma’s beschikken om voor een klas te staan, is verre van een conditio en ondanks de grote wervingscampagnes van de overheid blijven de studiezalen van onze scholen volstromen met klassen zonder leerkrachten, en dus leerlingen zonder les.
Dat bepaalde fundamentele leerplandoelstellingen wél gehaald worden wil men op een constructieve manier verder studeren, weze een evidentie.

De huidige onderwijsrealiteit drukt ons echter met de neus op de feiten.
Willem Elsschot wees er anno 1910 reeds op :
“ Tussen droom en daad…
staan wetten in de weg, en praktische bezwaren…”

Hier treedt Xanthippe First Class Tutoring op de voorgrond om samen met de jongere de moeilijkste hordes te overwinnen.

Al meer dan 20 jaar biedt Hinda Haspeslagh samen met haar eigen streng geselecteerd én gediplomeerd eigen team via een uiterst persoonlijke en professionele aanpak een uitweg voor zo goed als alle studieproblemen waarmee jongeren te kampen krijgen.

U kan voor zo goed als alle vakken in het secundair en hoger onderwijs terecht bij Xanthippe.
Of de jongeren nu eventjes dan wel een langer tijdje door Xanthippe begeleid worden, steeds weer voelen ze zich gesteund en gesterkt door de begeleiding.

Ook tijdens de vakanties, weekends en gewone weekavonden wordt er niet stilgezeten bij Xanthippe. Jongeren met herexamens, uitgestelde proeven en studenten die zich willen voorbereiden op toelatingsexamens vinden bij Xanthippe alle nodige ondersteuning.

Lees ook

Bel nu
Route