Het DNA van Xanthippe: aandacht voor de persoon

Dankzij de sandwich en de praline zijn de namen van de Earl of Sandwich en le Comte du Plessis-Praslin in de taal geslopen. Ook de Griekse Xanthippe viel een gelijkaardige eer te beurt. Helaas is haar naam niet verbonden met zoete broodjes of chocolade, maar met vrouwelijke ondeugden.

Xanthippe staat in het collectieve geheugen gegrift als een kijvende feeks. Wie op zoek gaat naar synoniemen voor het woord “xantippe” (zonder -h!) komt uit op een waslijst aan hatelijke uitroepen. Was de échte Xanthippe werkelijk de helleveeg die de geschiedenis van haar heeft gemaakt?

Een eerlijk portret

Uiteraard zijn wij overtuigd van het tegendeel. De reputatie van Socrates’ eega werd onterecht besmeurd. Al op de middelbare school schreef Hinda Haspeslagh een opstel waarin zij het opnam voor Xanthippe. Met de roman Xanthippe van Paul Lebeau als inspiratiebron, schetste Hinda het beeld van een intelligente en welbespraakte dame die de zorg voor haar drie kinderen vooropstelde.

Een eerlijke kijk op Socrates’ vrouw maakt inmiddels school. In de Grote Encyclopedie voor Studenten in Tijdnood (Wikipedia) staat Xanthippe beschreven als een “zelfbewuste vrouw die met lede ogen toekeek hoe haar man de hele dag in Athene rondhing zonder zich om de materiële zorg voor zijn gezin te bekommeren”.

Uit Hinda’s jeugdige pleidooi om de historische Xanthippe in ere te herstellen blijkt niet alleen een sterk rechtvaardigheidsgevoel: het getuigde van diep engagement en een scherpe visie. Die karaktertrekken vinden we terug in de kernwaarden van het studiebureau Xanthippe.

Tegen de stroom in

Net zoals de vrouw van Socrates werd weggezet als een lastig mens, worden sommige leerlingen afgeschreven door het onderwijssysteem: soms zien leerkrachten het potentieel van een scholier niet, soms zijn het klasgenoten die het zelfvertrouwen van een kind doen kelderen. Kwetsbare leerlingen dreigen op die manier in de leerstof te verdrinken of in de beruchte ‘waterval’ te verzeilen. Ze druppelen vaak naar richtingen waarin ze te weinig uitdagingen krijgen.

Bij Xanthippe vertonen we in zulke situaties meteen de reflex die ingebakken zit in het DNA van ons bedrijf: we bekijken de toestand met een gezonde dosis kritische zin en met empathie. We leggen ons niet zomaar neer bij de labels die op leerlingen worden gekleefd. Diagnoses zijn geen vonnissen. Vaak loont het om tegen de stroom in te zwemmen.

Plus est en vous

Het befaamde motto “plus est en vous” is een innerlijke leidraad voor onze pupillen en voor onszelf. Wij willen elke leerling of student de kans geven om te groeien in zelfbewustzijn, in het volste respect voor ieders eigenheid. We leven ons zo goed mogelijk in de situatie van de jongere in en gaan op zoek naar oplossingen, in plaats van uitsluitend op problemen te fixeren.

Zoals Hinda op de middelbare school de menselijke kwaliteiten van de historische Xanthippe opmerkte, zo heeft studiebureau Xanthippe oog voor de verborgen talenten van leerlingen en studenten: hun succes is ons engagement.

>>> Vraag informatie

Lees ook