Toelatingsproef arts-tandarts

door

in

Toelatingsexamen Geneeskunde

Wilt u starten met de opleiding Geneeskunde? Dan is een grondige voorbereiding voor het toelatingsexamen een absolute must. De bedoeling van dit examen is immers om de instroom te beperken en uw slaagkansen doorheen het opleidingstraject te verhogen.

Bovendien zijn er een aantal zaken veranderd in vergelijking met vroeger:

 1. Geslaagd zijn is niet meer genoeg. Er wordt op voorhand bepaald hoeveel studenten er worden toegelaten voor de opleiding arts. De beste punten halen is dus de boodschap!
 2. Het toegangsexamen valt meteen na de examens in juli. De exacte data zijn nog niet bekendgemaakt, maar normaal vindt het plaats in de eerste week van juli.
 3. Er is slechts 1 examenmoment. De tweede zit is afgeschaft. U heeft dus maar 1 kans op slagen.

Het examen bestaat uit 2 onderdelen, namelijk Informatie verwerven en verwerken (IVV) en Generieke competenties (GC). Voor beide aspecten dient u te slagen. Hieronder gaan we dieper in op de inhoud en voorbereiding. Meer informatie kunt u ook vinden op de officiële website van het toelatingsexamen arts & tandarts.

Inhoud van het examen

1. Informatie verwerven en verwerken (4 x 10 vragen)

Met betrekking tot volgende onderdelen:

 • wiskunde
 • fysica
 • chemie
 • biologie

Kennis van wetenschappen (2e en 3e graad secundair) wordt hier volop getoetst. Idealiter heeft u dus een wetenschappelijke richting gevolgd (5 à 6 uur wiskunde, 2u fysica, 2u chemie, 2u biologie). Het draait om meer dan pure kennis! U zult ook problemen moeten kunnen analyseren, redeneren en integreren.

2. Generieke competenties

a. CLEAR: Conflicthantering, luistervaardigheid, empathie, aandacht, reflectie, respect (15 vragen)

Hier worden de communicatieve competenties getest. Het betreft 15 casussen over situaties waarmee een adolescent in aanraking kan komen: in familie- of vriendenkring, tijdens een stage of studentenjob of in een jeugdbeweging of sportclub.

Volgende aspecten komen aan bod:

 • Persoonlijke aandacht geven aan de ander en respectvol met elkaar omgaan.
 • Zich inleven in de situatie en in de belevingswereld van de ander.
 • Constructief communiceren binnen een (familiaal) relatienetwerk, met aandacht voor loyaliteit en waardigheid van alle betrokkenen.
 • Een constructieve houding aannemen in conflictsituaties en situaties met hevige emoties of uitzichtloosheid.
 • De gevolgen van uw eigen gedrag inschatten in een relationele situatie met kwetsbare personen.
 • Een onderscheid maken tussen objectieve feiten, interpretaties ervan en subjectieve beleving.

b. VAARDIG: Verbinden, analyseren, redeneren, integreren (15 + 10 vragen)

Dit is een korte wetenschappelijke test met bijhorende figuren over een gezondheidsthema.
Er zijn 2 vragenreeksen: 1 waarbij u tekst en figuren mag gebruiken (15 vragen) en 1 waarbij u de tekst niet meer mag gebruiken (figuren krijgt u wel nog) (10 vragen).

Voorbereiding

1. Informatie verwerven en verwerken (wiskunde en wetenschappen)

 • De voorbereiding voor dit onderdeel begint idealiter reeds in het 5e jaar.
 • Het aantal uur onmogelijk in te schatten. Dit hangt af van persoon tot persoon.
 • Het examen valt zeer kort na het einde van schooljaar en de examens, dus er is weinig voorbereidingstijd vlak voor het examen. Op tijd beginnen is dus een noodzaak, zeker gezien de hele grote hoeveelheid leerstof en de combinatie met school en sociaal leven.
 • U moet de leerstof niet enkel ‘kennen’, maar deze ook écht goed beheersen, om deze te kunnen integreren en toepassen in meer complexe situaties en problemen. Ook om niet te bezwijken onder twijfel en tijdsdruk van meerkeuzevragen.
 • U heeft eveneens tijd nodig om alles te onthouden, verwerken en integreren.

Om u te kunnen voorbereiden op uw examen is het dus noodzakelijk om inzicht te hebben in uw eigen sterktes en zwaktes.

Waar vertoont uw kennis eventuele hiaten?

Maar ook delen die u denkt te kennen, moet u grondig onderhouden en soms op een andere manier benaderen/verwerken.

Vaak ‘eenvoudige’ concepten (bijv. uit de tweede graad) moeten op het examen soms in een andere context toegepast worden. Dit vraagt een zeer grondige kennen en beheersing. Bovendien is het bij veel van die concepten uit de tweede graad lang geleden dat u die gebruikt hebt, waardoor de kennis ondergesneeuwd dreigt te geraken. Opfrissen en naar een hoger niveau tillen is de boodschap.

Volg deze stappen bij het studeren:

 1. Theoretische begrippen, definities, formules en rekenregels.
 2. Basisoefeningen om deze in te oefenen: inzicht en rekenvaardigheid.
 3. Moeilijkheidsgraad van de oefeningen stelselmatig opbouwen: integreren van verschillende concepten en methodes.
 4. Pas helemaal op het einde gaat u vragen beantwoorden vanuit vroegere examens. Eerst zonder tijdslimiet, om de redeneringen te kunnen maken en begrijpen; pas later met tijdslimiet (examencontext simuleren).

Let op: De voorbereiding louter baseren op historische examenvragen is echter gevaarlijk (en volgens ons geen goede manier). Dezelfde vragen komen echter nooit terug en de opstellers van de examenvragen zijn creatief, dus er zijn allerhande soorten oefeningen nodig om u goed voor te bereiden. U moet vooral zélf een oplossingsmethode kunnen bedenken en beredeneren; kunnen kopiëren/simuleren alleen is niet voldoende.

2. Generieke competenties

a. CLEAR: Conflicthantering, luistervaardigheid, empathie, aandacht, reflectie, respect

Dit is moeilijk specifiek voor te bereiden. U kunt niets instuderen.

b. VAARDIG: Verbinden, analyseren, redeneren, integreren

De tekst is complex qua zinsbouw en structuur en vergt een uitgebreide woordenschat. De factor ‘tijd’ is echter de moeilijkheid.
De beste voorbereiding is veel oefenen met begrijpend lezen (van wetenschappelijke teksten): teksten samenvatten, hoofd- en bijzaken onderscheiden.

À la carte ondersteuning door Xanthippe

Heeft u niet de motivatie of discipline om zelfstandig aan deze voorbereiding te beginnen? Dan loont het de moeite om in zee te gaan met Xanthippe studiebegeleiding.

Als u voor ons kiest, dan krijgt u een volledig à la carte lesparcours:

 • Een persoonlijk traject, volledig op maat van uw behoeften;
 • Een gedetailleerde opvolging met het oog op een positieve evolutie (zowel op het vlak van persoonlijkheid als wat studie aangaat);
 • Een uiterst professionele aanpak waarbij discretie contractueel gegarandeerd is.

Kortom, wij doen er alles aan om uw kans op slagen te optimaliseren.

Interesse in studiebegeleiding voor het toegangsexamen Geneeskunde?

Start tijdig. Vul onderstaand formulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Lees ook

Bel nu
Route