Training
Optimaal functioneren als mens

Als bedrijfsleider wordt er veel van u verwacht:

 • Goed kunnen praten met personeel, klanten en leveranciers.;
 • Een duidelijke langetermijnvisie en missie over het bedrijf hebben;
 • Kennis hebben van boekhouding, IT en financiële gegevens;
 • Communiceren met de banken, boekhouders en andere financiële experten.

Geen wonder dat u de druk op uw schouders voelt. Wij kunnen u helpen om deze druk te ontlasten met een à la carte, ONE-TO-ONE training. Hierin komt hoofdzakelijk aan bod hoe u als mens optimaal kan omgaan met alle professionele belanghebbenden. Doordacht communiceren, maar ook hoe u bij uw standpunten blijft. Onderhandelingstechnieken, valkuilen, assertiviteit met een belangrijke menselijke toets.

Volgende topics kunnen ingepland worden, volgens uw specifieke noden:

Omgaan met stress en werkdruk

 • Ontspannen werken;
 • Kenmerken van stress en hoge werkdruk;
 • Inzicht in de werking van stress en werkdruk;
 • Persoonlijke stressfactoren en identificatie;
 • Tijdig signaleren van stressfactoren;
 • Uw valkuilen en belemmerende overtuigingen;
 • Uw invloed op uw omgeving;
 • Omgaan met veranderingen en tegenslagen;
 • Assertief optreden en communiceren;
 • Leven en werken vanuit je innerlijke kracht;
 • Balans en rust in uw werkomgeving;
 • Persoonlijk actieplan.

Omgaan met agressie

 • Herkennen en erkennen van agressief gedrag;
 • Eigen referentiekader en waarnemings-vermogen;
 • Reacties op agressief gedrag;
 • Vijf basisvaardigheden voor een professionele aanpak;
 • Assertiviteit, agressiviteit en subassertief gedrag;
 • Escalerend en de-escalerend gedrag;
 • Het stellen van grenzen;
 • Verbaal en non-verbaal gedrag bij agressie;
 • Praktijkvoorbeelden en oefeningen;
 • Persoonlijk actieplan.

Omgaan met moeilijke mensen

 • Begrijpen waarom mensen moeilijk gedrag vertonen;
 • Omgaan met moeilijke klanten, collega’s, managers en teams;
 • Optreden tegen negativisme;
 • Problemen doorpraten;
 • Moeilijke relaties in een positieve richting ombuigen;
 • Het beste halen uit moeilijke mensen.

Onderhandelen & conflicthantering

 • Persoonlijke valkuilen en kwaliteiten bij onderhandelen;
 • Een model en verschillende fasen van onderhandelen;
 • Persoonlijke stijlen van onderhandelen en conflicthantering;
 • Verschillende soorten conflicten;
 • Oorzaken van conflicten;
 • Voordelen van constructieve conflicthantering;.
Werkwijze

Er worden op aansprekende en interactieve wijze technieken aangereikt om de ruime noemer van onderhandeling en conflicthantering in de praktijk te brengen. Tijdens het eerste deel van de training ligt de nadruk op bewustwording en op inzicht in eigen gedrag. In het volgende deel ligt het accent op het vergroten van uw effectiviteit en uw manier van communiceren.

Er wordt veel aandacht besteed aan het vertalen van de verworven inzichten naar de eigen werksituatie.

Meer weten over onze aanpak?

Vul uw gegevens in. We contacteren u zo snel mogelijk.

Bel nu
Route