Toelatingsproef (tand)arts

Wilt u graag arts of tandarts worden? Dan is een grondige voorbereiding op het toegangsexamen een absolute must.

De doorgevoerde vernieuwingen aan deze toelatingsproeven maken de belasting voor de kandidaat-studenten nog groter, want:

  • Enkel geslaagd zijn, volstaat niet meer.  Alleen de kandidaten met de hoogste score op het toelatingsexamen worden tot de opleiding toegelaten. Deze aantallen worden op voorhand bepaald. Zo werden er in 2022 1280 kandidaten-arts en 184 kandidaten-tandarts toegelaten.
  • De tweede zit is afgeschaft. De student heeft dus maar één kans op slagen. 

De boodschap is klaar en duidelijk: vroeg genoeg beginnen.

Het toelatingsexamen is een vergelijkend examen. Als de hele groep deelnemers goed zou scoren, dan stijgt de cesuur voor de gunstige rangschikking in vergelijking met de voorbije jaren.

Je kan alvast contact opnemen voor een goede voorbereiding voor de toelatingsproef 2023. Zo verzeker je jezelf van de meest optimale begeleiding door Xanthippe. 

toelatingsexamen geneeskunde 2019
Vroeg begonnen is half gewonnen

Wacht zeker niet tot de laatste knip  voor een grondige opfrissing van de leerstof uit de vorige jaren. Een optimale voorbereiding begint idealiter in het 5e jaar. 

Xanthippe helpt u graag bij het opstellen van een persoonlijk traject. 

Werkwijze
Kennismaking

Wilt u graag zien waar en bij wie u terecht komt? Geen nood. 

Zaakvoerder en tutor Hinda biedt u graag en vrijblijvend een eerste kennismakingsgesprek van een kwartiertje.

Intakegesprek

Als het kennismakingsgesprek voor alle partijen succesvol is, dan volgt een uitgebreid intakegesprek met Hinda. Samen met u brengt zij de noden en behoeften in kaart. Ook gaat Hinda na of uw verwachtings-patroon realistisch is en in welke mate Xanthippe het verschil kan maken.

Hiatentest

De opzet hiervan is te checken: 

  • welke leerstof reeds wordt beheerst;
  • welke items moeten worden opgefrist;
  • over welke inhoud er extra uitleg nodig is;
  • waar de hiaten in de kennis zich concreet bevinden.
Actieplan

Aan de hand van de testresultaten wordt vervolgens een doeltreffend en strikt individueel actieplan opgesteld. Hiermee behoedt de jongere zich voor onaangename verrassingen op de toelatingsproef. 

Goede match met leerkrachten

Eens het actieplan is opgesteld, matcht Hinda de student met de juiste leerkracht(en). Voelt de student zich toch niet 100% op zijn gemak bij deze leerkracht? Geen probleem, er kan altijd worden geswitcht.

Volledig op maat & strikt individueel

Onze begeleiding is steeds één-op-één en volledig afgestemd op de cognitieve noden en de persoonlijkheid van de jongere.

Professioneel en eigen leerkrachtenteam

Hinda gaat er – met recht en rede – prat op al meer dan 20 jaar over een team te beschikken dat exclusief en in vast dienstverband voor Xanthippe werkt. Ze is er terecht fier op dat haar leerkrachten telkens weer kwaliteit leveren, zonder de menselijkheid uit het oog te verliezen. Haar leerkrachten vormen een team waarin elke speler op zich belangrijk is, zonder aan de waarde als teamspeler in te boeten. Niet enkel de cognitieve criteria, maar ook integriteit, empathie, respect en wederzijds vertrouwen staan steeds centraal.

Zorgvuldige opvolging

Hinda ziet er persoonlijk op toe dat elke student doorheen het volledige traject de meest optimale begeleiding krijgt. Zij is de kapitein op haar schip. Ze ontfermt zich niet alleen met hart en ziel over haar pupillen. Ze waakt ook over de professioneel hoogstaande kwaliteit van de door haar team geleverde diensten. Elke dag opnieuw wordt er kwaliteit geleverd op alle mogelijke domeinen, zonder daarbij het menselijk aspect uit het oog te verliezen.

Interesse in studiebegeleiding voor het toelatingsexamen arts en tandarts?
Start tijdig. Vul onderstaand formulier in en wij contacteren u zo snel mogelijk.
Bel nu
Route