Training voor
leidinggevenden

Klantgericht werken en conflicthantering zijn essentiële skills voor een leidinggevende. Onze training voor leidinggevenden is een basisprogramma dat verder kan worden aangevuld met assertiviteitstechnieken. De opleiding is ONE-TO-ONE en volledig à la carte. Hierdoor kan er tot in de details worden gewerkt.

Training Klantgerichtheid
 • Wat is klantgerichtheid?
 • Wat is uw rol en verantwoordelijkheid in klantgerichtheid?
 • Wie is de klant?
 • Normen en waarden voor tevreden klanten.

Randvoorwaarden klantgerichtheid

 • Enthousiasme van de klant;
 • Oprechte aandacht en interesse;
 • Respect en eerlijkheid;
 • Trots zijn op de organisatie.

Klantgericht communiceren

 • Klantgerichte communicatie;
 • Klantgericht luisteren;
 • Behoeftebepaling van de klant;
 • Klantgericht  en assertief communiceren;
 • Klantgericht presenteren.

Interne klantgerichtheid

 • Het belang van interne klantgerichtheid voor externe effecten;
 • Interne klantgerichte communicatie.

Lastige klanten en klachten

 • Klantgerichte klachtenbehandeling;
 • Omgaan met lastige klanten.
Conflicthantering

Omgaan met conflicten

 •  Een conflict herkennen;
 • De aard van het conflict herkennen;
 • Herkenning van de fase waarin het conflict zich bevindt;
 • De oorzaak van het conflict detecteren;
 • Wat moet u nooit doen bij een conflict;
 • Voorkomen dat conflicten escaleren;
 • Belangrijkste principes van conflicthantering;
 • Juiste communicatietechnieken toepassen;
 • Omgaan met emoties en achterliggende behoeftes;
 • Empathie: contact kunnen maken met de gevoelens en behoeften van de ander;
 • Weten wat voor uzelf belangrijk is en daarvoor opkomen op een assertieve manier;
 • Komen tot een duurzame overeenkomst voor beide partijen.
Toegepaste methode

Omgaan met conflicten kan lastig zijn. Daarom worden ze vaak uit de weg gegaan. Dit kan grote consequenties hebben. 

Tijdens de training Conflicthantering krijgt u aan de hand van verschillende werkvormen – oefeningen, discussies en gerichte opdrachten – de juiste inzichten en verdieping. Er wordt gewerkt met uw cases. Na de rollenspellen voor het oefenen van conflicthanteringsgesprekken krijgt u telkens gerichte, persoonlijke feedback. 

Resultaten van de training Conflicthantering

 • Inzichten krijgen in de belangrijkste principes van conflicthantering;
 • Een vergrote kijk op processen die zich afspelen bij conflicten;
 • Anticiperen en voorkomen dat er conflicten ontstaan;
 • Omgaan met feedback en kritiek;
 • Omgaan met emoties van uzelf en die van de tegenpartij;
 • Rustig reageren tijdens de besprekingen;
 • Lastige situaties en zogenaamd onoplosbare problemen hanteren;
 • Standpunten op overtuigende wijze duidelijk maken;
 • Hoe tot een consensus die voor iedereen werkt, komen;
 • Aandacht besteden aan de belangen van alle partijen;
 • Meer en betere oplossingsrichtingen bedenken.
Meer weten over onze aanpak?

Vul dan uw gegevens in. We contacteren u zo snel mogelijk.

Bel nu
Route